This forum uses cookies
This forum makes use of cookies to store your login information if you are registered, and your last visit if you are not. Cookies are small text documents stored on your computer; the cookies set by this forum can only be used on this website and pose no security risk. Cookies on this forum also track the specific topics you have read and when you last read them. Please confirm whether you accept or reject these cookies being set.

A cookie will be stored in your browser regardless of choice to prevent you being asked this question again. You will be able to change your cookie settings at any time using the link in the footer.


radioscanner.pl - Regulamin Forum radioscanner.pl

1. Warunki uczestnictwa w Forum.
1.1. Korzystanie z Forum jest całkowicie bezpłatne.
1.2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Jego wysłanie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zasad Netykiety, obowiązujących na Forum.
1.3. Każdy Użytkownik jest uprawniony do posiadania tylko jednego konta na Forum.
1.4. Nowo utworzone konto pozostaje nieaktywne do momentu aktywowania go przez Administratora. O aktywacji konta nowy Użytkownik zostaje poinformowany mailem zwrotnym. Administracja zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania konta.
1.5. Wpisywanie komentarzy oraz zakładanie nowych tematów, możliwe jest jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników.
1.6. Pełny dostęp do działu Częstotliwości jest przydzielany po zliczeniu 20 - merytorycznych - postów na koncie Użytkownika.
1.7. Wpisy Użytkowników, którzy opublikowali mniej niż 20 zliczonych postów, są przed udostępnieniem na Forum poddane weryfikacji Moderatora. Administracja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji wpisu, bez podania przyczyny.

2. Treści zabronione i odpowiedzialność Użytkowników.
2.1. Na Forum niedopuszczalne jest publikowanie treści:
a) naruszających polskie prawo,
b) dotyczących parametrów odbioru systemów konwencjonalnych i trunkingowych polskiej Policji oraz służb pokrewnych,
c) umożliwiających łamanie systemów szyfrowania i zabezpieczenia danych w sieciach radiowych i teleinformatycznych oraz ułatwiających prowadzenie działalności przestępczej,
d) pomawiających, dyskryminujących, obraźliwych, uznanych powszechnie za niezgodne z dobrym obyczajem lub narażających na odpowiedzialność karną i inną pozostałych Użytkowników Forum,
e) prowokujących lub kontynuujących sytuacje konfliktowe,
f) zawierających odnośniki i informacje o charakterze reklamowym, o ile aktualny tok dyskusji na to nie zezwala,
g) prowadzących do zwiększenia stanu licznika postów, niezwiązanych z tematem lub uznawanych powszechnie za spam,
h) zaniżających poziom merytoryczny i stylistyczny Forum.
2.2. Odpowiedzialność za publikowane treści ponosi ich autor.
2.3. Administratorzy i Moderatorzy Forum mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego postu i tematu w każdej chwili, jeżeli zajdzie uzasadniona potrzeba.
2.4. Administratorzy i Moderatorzy mają prawo udzielania Użytkownikowi ostrzeżeń. Trzykrotne ostrzeżenie powoduje blokadę możliwości pisania na Forum.
2.5. W szczególnym przypadku złamania prawa lub Regulaminu Administrator może zablokować Użytkownikowi dostęp do serwisu w trybie natychmiastowym.
2.6. Konta Użytkowników, którzy przez 90 kolejnych dni nie dokonali logowania na Forum, są usuwane. Jednocześnie Administracja zastrzega sobie prawo usunięcia kont z zerowym dorobkiem postów po upływie 60 dni od daty rejestracji.
2.7. Zabrania się kopiowania jakichkolwiek treści z Forum bez zgody autora lub Administracji.

3. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.
3.1. Użytkownik, równocześnie z akceptacją Regulaminu, zgadza się na przechowywanie swoich danych osobowych w bazie danych.
3.2. Dane osobowe Użytkowników, w posiadanie których wszedł Właściciel Forum, są chronione i traktowane jako poufne.
3.3. Właściciel Forum ponosi odpowiedzialność za przechowywane dane osobowe na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Właściciel Forum nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w wyniku działań hackerskich i tym podobnych oraz za przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika na Forum w sposób jawny.
3.4. W przypadku wykorzystania Forum niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
3.5. System obsługujący Forum używa plików cookie, które są zapisywane na urządzeniach końcowych stosowanych przez Użytkowników. Akceptacja Regulaminu oznacza wydanie zgody na takie działanie. W przypadku cofnięcia zgody na takie działanie, Użytkownik jest proszony o kontakt z Administracją Forum.

4. Zmiany w regulaminie i postanowienia końcowe.
4.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a o wszelkich zmianach poinformuje użytkowników za pomocą Forum.
4.2. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.
4.3. Dalsze korzystanie z Forum po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację.

Kontynuując rejestrację oświadczasz, że zgadzasz się ze wszystkimi wymienionymi powyżej postanowieniami oraz innymi regułami ustalonymi przez administratorów tego forum. W celu poznania pełnych reguł obowiązujących na forum, skontaktuj się z administratorem.